Digitale zelfevaluaties die inzicht geven in processen en risico’s

 

Leer hoe je Beonder Forms kunt gebruiken voor

 • Zelfevaluaties in het primair onderwijs
 • Zelfevaluaties in het voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Risico- en kwaliteitsmanagement

  Zelfevaluaties in het onderwijs

  Schoolbesturen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs werken aan systematische kwaliteitsverbetering door zelfevaluaties uit te voeren. Deze zelfevaluaties worden door Riskchanger ontwikkeld met de rapportagetool Beonder Forms. Riskchanger is partner van Beonder en heeft veel expertise op het gebied van kwaliteitsborging in het onderwijs. Met de vragenlijsten die Riskchanger ontwikkelt kunnen scholen op locatie zelfevaluaties uitvoeren en na afloop het automatisch samengestelde rapport downloaden. Hierdoor hebben ze altijd inzage in actuele risico’s en zijn ze goed voorbereid op een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs

   

  Mogelijkheden

  • Goede voorbereiding op de Inspectie van het Onderwijs
  • Eigen vraagstructuren maken en aanpassen

  • Gebruik van rekenbladen/spreadsheets
  • Gericht verbeteren via PDCA-cyclus
  • Eigen dashboard en widgets

  Voorbereiding op inspecties en continue kwaliteitsverbetering

  Ten minste een keer per vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs bij ieder schoolbestuur en zijn scholen uitgebreid onderzoek om risico’s in kaart te brengen. Dit onderzoek begint altijd bij de schoolbesturen, zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. De inspecteur bezoekt vervolgens de scholen en kijkt in de klas wat goed gaat, wat beter kan en wat beter moet. Met Beonder Forms kan een school(bestuur) alle risico’s in kaart brengen en kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht brengen. Bekijk meer informatie over zelfevaluaties in het onderwijs op de website van Riskchanger

  Automatiseren met Beonder Forms

  Door in Beonder Forms een database met vraagstructuren, rapport- en adviesteksten in te richten, kun je op locatie een inspectierapport genereren. Hierdoor worden gegevens altijd eenduidig via dezelfde standaard vastgelegd en zijn inspecteurs en scholen verzekerd van betrouwbare rapportages. Bovendien bespaar je veel tijd door het rapportageproces te automatiseren en gegevens centraal en veilig op te slaan in de cloud. 

  Probeer Beonder Forms gratis

  Neem contact op