Beonder werkt met een aantal partners vanuit een gedeeld kennisplatform. Dit houdt in dat wij onze expertise zoveel mogelijk delen met klanten, maar dat onze klanten onderling ook kennis kunnen uitwisselen. Hierdoor digitaliseren bedrijven niet alleen hun eigen werkmethoden en -processen, maar werken ze aan een best practices aanpak.