Zelfevaluatie Onderzoekskader met 360° vragenlijsten voor bestuur

 

Leer hoe je Beonder Forms kunt gebruiken voor

 • Toezicht houden
 • Beleid evalueren
 • Kwaliteit meten
 • Resultaten verbeteren

  Verbeter het beleid met zelfevaluatie en 360° vragenlijsten

  Met de zelfevaluatie gebaseerd op het Onderzoekskader 2021 kunnen besturen de ontwikkeling van hun beleid evalueren op het gebied van “Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie”. Om een vollediger beeld te krijgen van de prestaties van de organisatie, biedt de 360° software een uitgebreide vragenlijst die toezichthouders, (G)MR en schoolleiders kunnen invullen. Door het combineren van de resultaten van de zelfevaluatie en de 360° vragenlijsten, kan het bestuur een compleet beeld krijgen van de sterke punten en de verbeterpunten van het beleid.

  Effectieve beleidsevaluatie met de 360° software

  De 360° software biedt een handige en efficiënte manier om het beleid van een organisatie te evalueren. Met de software kunnen toezichthouders, (G)MR en schoolleiders een uitgebreide vragenlijst invullen die aspecten bevraagt uit het Onderzoekskader BKA en vragen stelt ter voorbereiding op het Inspectiebezoek. De vragen die voor de inspectie belangrijk zijn, zijn opgenomen in de zelfevaluatie/360° feedback vragenlijst. Dit zorgt voor betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens voor de analyse van de inspectie. Door het automatiseren van het evaluatieproces bespaar je veel tijd en krijg je tegelijkertijd betere en bruikbare resultaten.

  Mogelijkheden

  • Goede voorbereiding op de Inspectie van het Onderwijs
  • Automatische rapportages op basis van vragenlijsten en inspecties
  • Eigen vraagstructuren maken en aanpassen

  • Gebruik van rekenbladen/spreadsheets
  • Gericht verbeteren via PDCA-cyclus
  • Eigen dashboard en widgets

  Automatiseren met Beonder Forms

  Met behulp van de 360° software kun je efficiënt en effectief het beleid van jouw organisatie evalueren. De software biedt een uitgebreide vragenlijst gebaseerd op het Onderzoekskader BKA. Met één enkele vragenlijst worden aspecten bevraagd op het gebied van Besturing, Kwaliteitszorg en Ambitie en worden er vragen gesteld ter voorbereiding op het Inspectiebezoek. Hierdoor kunnen toezichthouders, (G)MR en schoolleiders betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige gegevens verzamelen voor een compleet beeld van de prestaties van de organisatie. De resultaten van de 360° vragenlijsten worden geanalyseerd en getoond in de zelfevaluatie Onderzoekskader BKA. Door het automatiseren van het evaluatieproces kun je veel tijd besparen en tegelijkertijd betere en bruikbare resultaten behalen.

  Probeer Beonder Forms gratis

  Neem contact op