Verwachte situatie

Tijdens het uitvoeren van de opdracht stelt een auditor een rapport samen waarin de huidige situatie staat beschreven. De software biedt ook de mogelijkheid om een verwacht situatie te schetsen, zodat het beoogde effect van alle maatregelen in kaart worden gebracht. Een beheerder bepaalt of deze stap wordt uitgevoerd. Na het afronden van een opdracht vraagt het systeem automatisch aan de auditor om de verwachte situatie in te vullen. Dit kan eventueel ook op een later moment worden gedaan.

Hoe werkt het precies?

Tijdens een opdracht (huidige situatie) selecteert de auditor actiepunten. Na het invullen van alle vragensets rondt de auditor de opdracht af. Vervolgens kan deze gebruiker meteen de verwachte situatie openen. Tijdens het invullen van de verwachte situatie wijzigt de auditor alleen de vragen waar actiepunten ingesteld staan. Nadat de verwachte situatie is ingevuld, laat het systeem zien hoe de situatie verandert wanneer de actiepunten/maatregelen zijn uitgevoerd.

Opdrachtstatus

Het systeem toont per opdracht in het opdrachtenoverzicht of takenlijst de status. Hierdoor kun je heel eenvoudig zien voor welke opdrachten de verwachte situaties zijn ingevuld en afgerond.

Opdrachtstatus

Verwachte situatie activeren (beheerders)

Als beheerder kun je tijdens het aanmaken van een release bepalen of auditors een verwachte situatie moeten invullen.

Release