Laatste activiteit

De laatste activiteit toont de opdracht waarvan recentelijk iets is gewijzigd. Het zorgt ervoor dat er direct genavigeerd kan worden naar de locatie waar deze opdracht is aangemaakt. Door te klikken op de titel van de opdracht kan meer informatie ingezien worden. Het is mogelijk om bijvoorbeeld te zien door wie en wanneer de laatste wijziging is gedaan.