Herstellen

Opdracht herstellen

Binnen een opdracht kunnen verschillende wijzigingen doorgevoerd worden. De software slaat alle wijzigingen op waardoor meerdere versies aanwezig zijn. Deze kunnen alleen bekeken worden door de helpdesk.

Versie terugzetten

Het is mogelijk om verder te gaan met een eerder opgeslagen versie indien de controletermijn nog niet verstreken is. In de audit weergave wordt tijdens het opslaan aangegeven wanneer de laatste versie opgeslagen is. De helpdesk medewerker kan hierop klikken waarna een historie opent. De historie toont elke opgeslagen versie. Bij het klikken op een versie uit de lijst opent deze en kan de versie bekeken en mogelijk herstelt worden.