Overzicht

Het opdrachtenoverzicht toont een overzicht van de opdrachten van de gebruiker en bevat instelbare filters waarmee overzichten persoonlijk kunnen worden gemaakt.
Door op een opdracht te klikken wordt genavigeerd naar de details van de opdracht.