Start

Werk is veel meer dan het uitvoeren van taken, het opvolgen van processen of het uitvoeren van saai kantoorwerk. Werk ontstaat uit vooruitzicht, ideeën en energie van mensen. Mensen zouden kennis en werkwijze met elkaar moeten delen, om samen de expertise te vergroten. Door samen ideeën te vormen ontstaat er een netwerk met kennis.

Beonder geeft u de tools om te werken zoals u wilt. Dit betekent dat wij u helpen gemakkelijker en sneller uw werk te doen.

Beonder Forms is gebaseerd op de Deming Circle* waarbij de PCDA circle wordt doorlopen. Beonder Forms genereert scores, teksten en adviezen op basis van gegeven antwoorden.  Uitkomsten worden in dashboards weergegeven, deze dashboards zijn rolafhankelijk.

Plan fase

Kennis en expertise in uw organisatie is verdeeld over de werknemers. Communiceren en afspreken wat u wilt bereiken en op welke wijze dit gedaan kan worden vormt de start voor het gebruik van Beonder Forms. Leg de doelen vast in de planfase.  Met Beonder Forms wordt kennis op een gestructureerde manier vastgelegd in een handleiding.

Do fase

Het uitvoeren van de uitgangspunten in de plan fase kan in Beonder Forms op twee manieren:

  • Incidenteel door assessments handmatig in te plannen en
  • Planmatig door op vaste momenten assessments in te plannen.

Check fase

Er kan volgens eenvoudige stappen een assessment gedaan worden. De workflow en assessment structuur zijn vastgelegd en een gebruiker krijgt een assessment toegewezen. Met elk device kan het assessment uitgevoerd worden. De gebruiker levert input in de vorm tekst, afbeeldingen of opvolgingen. Als het assessment is afgerond kan het resultaat bekeken worden gedownload

Act fase

Met Beonder Forms kunnen eenvoudig actiepunten worden gemonitord waardoor de uitvoering van actiepunten optimaal kan worden gevolgd.

Voorbeelden

In Beonder Forms kan bij de start van een nieuwe handleiding gekozen worden uit een aantal standaard voorbeelden. Deze voorbeelden helpen in het opzetten van een handleiding.

zoek Zoeken in Beonder Forms

Het vinden van de juiste informatie is belangrijk voor een systeem dat inzicht geeft in kwalitatieve informatie. Beonder Forms heeft standaard een zoekbalk waarmee in de gegevens die zichtbaar zijn gezocht kan worden.

De resultaten worden gegeven in een scherm waarin de resultaten worden getoond. Op het item waar naar wordt gezocht kan worden geklikt om details zichtbaar te maken.

Meerdere zoektermen

In de zoekbalk kunnen meerdere zoektermen worden gebruikt waardoor specifiekere resultaten beschikbaar komen.