Takenlijst

Opdrachten

Auditoren kunnen al hun openstaande en afgeronde opdrachten bekijken via de takenlijst.

Volg deze stap om de takenlijst te openen:

  1. Navigeer via menu naar takenlijst

Ingepland, historie en aanvragen

In de takenlijst zie je als auditor aan de linker kant een menu staan met ingepland, historie en aanvragen. Onder ‘ingepland’ vind je alle onvoltooide opdracht en onder ‘historie’ alle afgeronde opdrachten. Onder ‘aanvragen’ vind je opdrachten die aan je zijn toegewezen, maar nog niet definitief zijn ingepland door de planner.