Organisatorische maatregelen

Binnen Beonder zijn goede afspraken gemaakt over zaken als toegang en beveiliging. Deze organisatorische maatregelen doen een beroep op de discipline van de medewerkers.

Achtergrond & training

Omdat onze werknemers met privacy gevoelige informatie werken, vinden we het uiterst belangrijk dat we een background check uitvoeren. Daarom moet een nieuwe medewerker van Beonder altijd aan de volgende eisen voldoen:

  • Nieuwe medewerkers moeten een certificaat behalen om aan te tonen dat ze veilig kunnen werken met privacy gevoelige informatie.
  • Achtergrond check: Uit referenties moet blijken dat een nieuwe medewerker bekwaam is en integer omgaat met privacygevoelige informatie.

Ook hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • Medewerkers werken altijd op een laptop van Beonder die goed vergrendeld is.
  • We geven intern trainingen om medewerkers conform ons beveiligingsbeleid te laten werken.

Verwerking gegevens

Beonder vindt het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop we gegevens verwerken. Belangrijk om te weten is dat onze klanten altijd eigenaar zijn van de gegevens die ze opslaan binnen onze cloud services. Gegevens worden nooit gedeeld gedeeld met derden en blijven altijd veilig bewaard op ons platform.