Wet- en regelgeving

Informatiebeveiliging en gegevensverwerking.

ISO-27001

De ISO 27001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen op het gebied van informatiebeveiliging. Doordat Beonder in het bezit is van een ISO 27001 certificaat, kunnen we aantonen dat we integer omgaan met privacygevoelige informatie en dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. We kunnen onder andere aantonen dat we:

  • risico’s inventariseren, monitoren en passende maatregelen nemen;
  • informatiebeveiliging controles uitvoeren om risico’s aan te pakken;
  • database servers gebruiken die zich in een beveiligde ISO 27001 gecertificeerde; datacenters bevinden;
  • back-ups maken van de databases die zowel intern als extern bewaard worden;
  • systemen en servers continu monitoren en volgens een vast maandelijks programma updaten.

Addendum voor gegevensverwerking

Omdat we veel waarde hechten aan de privacy en bescherming van persoonlijke gegevens, hebben we een addendum voor gegevensverwerking opgesteld (verwerkersovereenkomst). Hierin hebben we uitgebreid toegelicht hoe we persoonlijke gegevens namens jou verwerken en beschermen. Onze verwerkersovereenkomst hebben we bijgevoegd als bijlage.