Gebruikers en rechten

Algemeen

Een beheerder is verantwoordelijk voor het aanmaken van groepen en gebruikers. De gebruikers kunnen ingedeeld worden in een groep waarbinnen audits afgenomen worden. Op basis van gebruikersrollen wordt bepaald welke onderdelen zichtbaar en bewerkbaar zijn.

Groepen en gebruikers

Een beheerder kan meerdere groepen en gebruikers aanmaken. Een nieuwe gebruiker ontvangt een e-mailbericht met een verificatie-link. Als het account is geverifieerd verschijnt er in het overzicht met gebruikers een groen vinkje achter de naam van de gebruiker.

Gebruikers en rechten

Delen

Nadat een beheerder een nieuwe gebruiker heeft aangemaakt kan de juiste informatie met die gebruiker gedeeld worden. Tijdens het delen van een gebruiker in een groep worden automatisch rechten toegekend op basis van de geselecteerde rollen. Hierdoor kan een een gebruiker een aantal taken uitvoeren en onderdelen zien binnen de auditomgeving. Voor elke gebruiker moet minstens één rol geselecteerd worden.

Rollen en rechten