Rollen en rechten

Een beheerder maakt via het beheer groepen en gebruikers aan. Binnen een groep wijst de beheerder vervolgens rollen en rechten toe aan gebruikers (groepsgebonden rollen). De groepsgebonden rollen binnen het systeem zijn: planner, auditor en controleur. Er zijn ook rollen die gebruikers rechten geven binnen alle groepen. Deze rollen zijn: beheerder, helpdesk, initiator, reviseur en viewer.

Beheerder

Een beheerder is verantwoordelijk voor de inrichting van een licentie. Een beheerder kan o.a. vraagstructuren maken, vragenlijsten publiceren (release), widgets instellen en groepen en gebruikers aanmaken. Lees meer over het beheer.

Helpdesk

Alle gebruikers kunnen issues melden door feedback te versturen aan de helpdesk. Gebruikers met de helpdesk-rol zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van alle issues. Lees in het artikel feedback versturen hoe je een issue meldt aan de helpdesk.

Opsteller

De opsteller maakt nieuwe opdrachten aan en bepaalt welke versie (release) van de vragenlijst wordt ingevuld tijdens het uitvoeren van een opdracht. Daarnaast stelt een opsteller een deadline in en bepaalt welke groepen geselecteerd kunnen worden tijdens het toekennen van een opdracht. Lees meer over het aanmaken van opdrachten

Toekenner

Een toekenner bepaalt binnen welke groep een opdracht uitgevoerd moet worden. De toekenner kan alleen groepen selecteren die vooraf zijn ingesteld door de opsteller. Lees meer over het toekennen van opdrachten.

Planner

Na het toekennen van een opdracht, bepaalt de planner uiteindelijk welke auditor de vragenlijst gaat invullen. Een planner kan alleen auditoren kiezen uit de vooraf ingestelde groep. Lees meer over het plannen van opdrachten.

Auditor

Een auditor is verantwoordelijk voor het afronden van een ingeplande opdracht. Tijdens het uitvoeren van de opdracht vult de deze gebruiker alle vragensets in en rondt de opdracht af. Na het afronden van de opdracht kan de auditor de automatische rapportage downloaden. Via de takenlijst is per opdracht de voortgangsstatus zichtbaar. Lees meer over nieuwe opdrachten.

Initiator

De initiator kun je zien als eigenaar van een opdracht, deze gebruiker geeft toegang aan de opsteller om een nieuwe opdracht aan te maken. Na het afronden van een opdracht heeft de initiator toegang tot de resultaten.

Reviseur

Een reviseur kan binnen alle groepen (afgeronde) opdrachten openen en indien nodig wijzigen doorvoeren.

Controleur

Een controleur kan binnen één groep openstaande opdrachten openen. Tijdens deze fase controleert een controleur de vragenlijst die door een auditor is ingevuld.

Viewer

Een viewer heeft toegang tot alle resultaten die in de rapportages en op het dashboard worden getoond. Een viewer is niet bevoegd om wijzigingen binnen het systeem door te voeren.