Nieuwe opdrachten

Een nieuwe opdracht wordt eerst aangemaakt en toegekend aan een groep. Vervolgens kan de opdracht ingepland worden voor de auditor. Alle nodige stappen voor het uitvoeren van een opdracht maken onderdeel uit van de workflow.

Voordat je begint

Een aantal zaken die je moet weten voor het aanmaken, toekennen en inplannen van nieuwe opdrachten:

  • Een beheerder wijst specifieke rollen en rechten toe aan gebruikers voor het aanmaken, toekennen en plannen van opdrachten.
  • Tijdens het aanmaken van een opdracht selecteer je een release. Een beheerder maakt een nieuwe release aan via het beheer.
  • Nadat de publicatiedatum van een release is verstreken, kun je geen nieuwe opdrachten inplannen.

Opdrachten aanmaken

Per locatie van een klant worden nieuwe opdrachten aangemaakt. Tijdens deze stap bepaal je welke versie (release) van de vragenlijst de auditor invult. Daarnaast stel je een start- en deadlinedatum in en selecteer je een categorie waaronder de opdracht valt. Een gebruiker met de rol ‘opsteller‘ is bevoegd om nieuwe opdrachten aan te maken.

Opdrachten aanmaken

Opdrachten toekennen

Nadat een nieuwe opdracht is aangemaakt, kun je deze toekennen aan een groep. Een gebruiker met de rol ‘toekenner‘ is bevoegd om opdrachten toe te kennen.

Opdrachten toekennen

Opdrachten plannen

Na het toekennen van een opdracht selecteer je een auditor die de opdracht gaat uitvoeren. Er kunnen verschillende data als voorstel naar de auditor verstuurd worden.┬áDe auditor kiest vervolgens een definitieve datum waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Een gebruiker met de rol ‘planner‘ is bevoegd om nieuwe opdrachten in te plannen.

Opdrachten plannen