Opdrachten aanmaken

Voordat je begint

Een aantal zaken die je moet weten voor het aanmaken van nieuwe opdrachten:

  • Een gebruiker met de rol ‘opsteller‘ is bevoegd om opdrachten aan te maken. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie
  • Tijdens het aanmaken van de opdracht selecteer je een klant. Nieuwe klanten worden door de initiator toegevoegd via het hoofdmenu.
  • Een beheerder definieert het onderdeel ‘klant’ (bijvoorbeeld verzekerde of bedrijf) in de vragenlijst.

Nieuwe opdracht aanmaken

Tijdens het aanmaken van een opdracht kies je als opsteller een versie van de vragenlijst (release) die de auditor invult. Vervolgens selecteer je een start- en deadlinedatum en bepaal je eventueel onder welke categorie de opdracht valt.

Categorieën

Een beheerder kan tijdens het aanmaken van een nieuwe release groepen verdelen in categorieën. Hierdoor kun je per groep bijvoorbeeld filteren op locatie of een bepaald type opdracht.

Volg deze stappen om een nieuwe opdracht aan te maken:

  1. Navigeer in het menu naar ‘klanten’ (Vooraf gekozen definitie)
  2. Kies een klant door op de naam te klikken
  3. Klik op de locatie van een klant
  4. Klik rechts onderin het scherm op de oranje plus-knop
  5. Vul alle velden in. Zie hieronder de toelichting per veld:

Release: Door een release te selecteren bepaal je welke inspectielijst de auditor invult. Tijdens het aanmaken van de release heeft de beheerder de juiste formulieren, rekenbladen en templates ingesteld.

Start– en deadlinedatum: Met de start- en deadlinedatum bepaal je het termijn voor het toekennen, inplannen en afronden van de opdracht. Na het verstrijken van de deadlinedatum kunnen geen nieuwe opdrachten toegekend worden.

Category (groepen): Per release stelt een beheerder één of meerdere groepen in. Deze groepen kunnen weer onderverdeeld zijn in categorieën. Hierdoor kan de planner alleen auditoren selecteren die bevoegd zijn om de opdracht uit te voeren.

Ga terug naar nieuwe opdrachten