Vaste gegevens template

Als beheerder heb je de mogelijkheid om een aantal vaste gegevens op te nemen in de template. Je kunt hierdoor bijvoorbeeld bepalen welke informatie standaard op de voorzijde van een rapportage komt te staan nadat de auditor een opdracht heeft afgerond. Voorbeelden van deze gegevens zijn de ingeplande datum, door wie de opdracht is uitgevoerd en wanneer deze is afgerond.

Hieronder een overzicht hoe je de standaardgegevens kunt toevoegen aan de template:

Opdracht start- en eind datum

Tijdens het aanmaken van een nieuwe opdracht selecteer de opsteller een start- en einddatum. Deze data kunnen opgenomen worden in de template:

Standaardnotatie (d-m-y):

Startdatum: ${form.start}
Eindatum: ${form.end}

Ingeplande start- en einddatum

Na het aanmaken en toekennen van een opdracht, plant de ‘planner’ een opdracht in voor de auditor. De ingeplande datum en eindtijd die tijdens deze stap zijn geselecteerd, kun je ook op laten nemen in de template:

Ingeplande datum (automatisch): ${form.scheduled_date}
Eindtijd (automatisch): ${form.scheduled_time}

Automatisch gegenereerde datums voegen de ingeplande start- en einddatum samen tot een leesbare tekst.

Het is mogelijk om een specifieke ingeplande start- of einddatum in de template op te nemen.

Ingeplande start datum: ${form.scheduled_start}
Einddatum: ${form.scheduled_end}

Wil je de volgorde van dag, maand of jaartal veranderen? Dat kun je hier ook de letters d-m-y in een willekeurige volgorde  laatsen. Om het tijdstip weer te geven gebruik je h (uren) en i (minuten).

Voorbeelden:

  • ${form.scheduled_date m-d-y}
  • Zonder jaartal:¬†${form.scheduled_date d-m}

Afgeronde datum (huidige en verwacht situatie)

Datum waarop de huidige situatie is afgerond: ${form.cur.finished_date d-m-y}
Datum waarop verwachte situatie is afgerond: ${form.cur.finished_date d-m-y}
Laatst afgerond (ongeacht huidige of verwachte situatie): ${form.finished_date d-m-y}

Toegekend

Wil je in de template vermelden aan welke groep de opdracht is toegekend? Neem dan het volgende label over:

${form.assigned}

Auditor

Je kunt de auditor noteren die de opdracht heeft ingevuld:

${form.auditor}

Ga terug naar template