Ik heb een probleem met het toekennen van een opdracht aanmaken


  • Een gebruiker met de rol ‘toekenner‘ is bevoegd om opdrachten toe te kennen. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
  • Een opsteller maakt eerst een nieuwe opdracht aan. Na deze stap kan een opdracht toegekend worden aan een groep.
  • Tijdens het aanmaken van een opdracht kan een opsteller eventueel een categorie selecteren. Alleen groepen die tot deze categorie behoren kunnen geselecteerd worden tijdens het toekennen van een opdracht.
Bekijk het artikel opdracht toekennen voor meer informatie.