Ik kan mijn opdracht niet openen


Veel voorkomende oorzaken:

  • Voor het uitvoeren van een opdracht wijst een beheerder specifieke rollen en rechten toe. Afhankelijk van een rol is bepaald of de gebruiker een opdracht kan openen.
  • Na het afronden van een opdracht kunnen de auditor en controleur deze niet meer openen.
  • Een reviseur is verantwoordelijk voor het afronden van de controlefase. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.
Bekijk het artikel vragenlijst invullen voor meer informatie.

Ik kan een nieuwe opdracht niet openen

Na het openen van een nieuwe opdracht slaat de browser automatisch de vragenlijst op. Tijdens dit proces kunnen fouten ontstaan. Door de vragenlijst opnieuw te downloaden worden meestal de problemenverholpen die ontstaan tijdens het openen van een opdracht. Vragenlijst opnieuw downloaden (Google Chrome)
  1. In Google Chrome, navigeer naar: chrome://settings/cookies/detail?site=audit.beonder.com
  2. Kies verwijderen/kruisje bij Lokale opslag
  3. Vernieuw de pagina waarop het probleem ontstaat