Opdrachten uitvoeren

Na het aanmaken, toekennen en plannen van een opdracht vul je als auditor de vragenlijst in. Gebruikers met de rol ‘controleur’ en ‘reviseur’ kunnen de opdracht ook openen. Na het afronden van de opdracht kan alleen de reviseur deze nog openen. 

Voordat je begint:

  • Voor het uitvoeren, controleren en reviseren van een opdracht wijst een beheerder specifieke rollen en rechten toe.
  • Voordat je een opdracht/inspectie kunt uitvoeren, moet deze aangemaakt, toegekend en ingepland zijn. Een planner bepaalt welke auditor de opdracht uitvoert.
  • Tijdens het invullen van de vragensets stel je verschillende actiepunten in. Hierdoor breng je alle maatregelen in kaart die uitgevoerd moeten worden om het gewenste niveau te bereiken.
  • De helpdesk kan eventueel een back-up terugzetten van een afgeronde opdracht. 

Vragenlijst invullen

Via de takenlijst open je een nieuwe opdracht. Vervolgens vul je per categorie alle vragensets in. Je kunt de voortgang van een opdracht monitoren via het opdrachtenoverzicht. Nadat je alle vragen hebt ingevuld, rond je de opdracht af.

Vragenlijst invullen

Opdracht controleren

Als controleur kun je binnen een groep alle opdrachten controleren. Na het afronden van de opdracht kan alleen de reviseur deze openen. Een reviseur is in tegenstelling tot een controleur bevoegd om ook antwoorden en actiepunten te wijzigingen na het afronden van een opdracht.

Opdracht controleren