Templates en rekenbladen

De templates (rapportsjablonen) vormen de basis voor de rapportages die het systeem samenstelt tijdens een opdracht/inspectie. In de template voeg je als beheerder op verschillende plekken invoervelden (labels) toe, die tijdens een opdracht automatisch ingevuld worden met data. Deze data is afkomstig uit de vragenlijst en het rekenblad.

Voordat je begint

  • Een beheerder is verantwoordelijk voor het inrichten van de juiste templates en rekenbladen. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
  • Via het beheer upload je nieuwe templates en rekenbladen. Deze bestanden kun je vervolgens selecteren tijdens het aanmaken van een release.
  • De template maak je altijd in Microsoft Word.
  • Het rekenblad maak je altijd in Microsoft Excel.

Template

Voordat je een nieuwe template samenstelt zorg je ervoor dat alle vragensets, parameters en actiepunten correct zijn opgeslagen in de vragenlijst. Er zijn verschillende manieren waarop je een template kunt inrichten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om antwoorden en scores in een tabel te tonen, maar je kunt er ook voor kiezen om antwoorden in zinnen en alinea’s terug te laten komen.

Template

Rekenblad

Tijdens het invullen van de vragensets kan de auditor scores vastleggen. Op basis van deze scores kun je berekeningen laten uitvoeren in het rekenblad. Alle uitkomsten kunnen vervolgens weer als output ingeladen worden in het rapport.

Rekenblad