Het uitvoeren en afronden van een opdracht


Waarom kan ik een opdracht niet openen?

  • Voor het uitvoeren van een opdracht wijst een beheerder specifieke rollen en rechten toe. Afhankelijk van een rol is bepaald of de gebruiker een opdracht kan openen.
  • Na het afronden van een opdracht kunnen de auditor en controleur deze niet meer openen.
  • Een reviseur is verantwoordelijk voor het afronden van de controlefase. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden.
Bekijk het artikel vragenlijst invullen voor meer informatie.

Waarom kan ik de opdracht niet afronden?

  • Een opdracht kan alleen afgerond worden als de auditor de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Per categorie toont het systeem twee groene vinkjes als alle stappen zijn doorlopen.
  • Nadat alle categorieën voorzien zijn van twee groene vinkjes verschijnt de verzendknop rechts bovenin de navigatiebalk. De auditor rondt via deze knop de opdracht af.
Bekijk het artikel opdracht afronden voor meer informatie.