Opdracht afronden

Na het invullen en controleren van de vragenlijst kan een auditor de opdracht afronden. De huidige situatie is vastgesteld en staat beschreven in het rapport. Als vervolgstap kan eventueel een verwachte situatie geschetst worden. Het doel hiervan is om het beoogde effect van alle maatregelen in kaart te brengen.

Voordat je begint

  • Een auditor is verantwoordelijk voor het uitvoeren en afronden van een opdracht. Bekijk alle rollen en rechten voor meer informatie.
  • Een auditor kan de opdracht alleen afronden als alle vragen en actiepunten zijn ingevuld. Lees het artikel vragenlijst invullen voor meer informatie.

Afronden

Wanneer alle onderdelen van de vragenlijst zijn ingevuld verschijnen per categorie twee groene vinkjes in het overzicht. Hierna verschijnt rechts bovenin het scherm de verzendknop om de opdracht af te ronden. Een controleur kan tijdens het uitvoeren van de opdracht alle vragen controleren. Na het afronden is alleen een reviseur bevoegd om de opdracht te openen. 

Volg deze stappen om een opdracht af te ronden:

  1. Klik in de navigatiebalk op verzenden
  2. Schuif de pijl naar rechts en laat deze los
  3. Klik op doorgaan

Verwachte situatie

Na het afronden van een opdracht downloadt een auditor het rapport waarin de huidige situatie staat beschreven. De software biedt de mogelijkheid om een verwachte situatie te schetsen. Een auditor voert deze stap uit door alle vragen waarvoor actiepunten zijn geformuleerd opnieuw in te vullen. Het doel hiervan is om het beoogde effect van alle maatregelen in kaart te brengen. Monitor via widgets de huidige en verwachte situatie.

Let op! Een beheerder bepaalt tijdens het aanmaken van een release of de functie voor het schetsen van een verwachte situatie wordt geactiveerd.

Lees meer over de verwachte situatie

Back-ups

De software biedt de mogelijkheid om back-ups (revisies) terug te zetten na het afronden van de opdracht. Het terugzetten van een back-up wordt uitgevoerd door de helpdesk.

 

Ga terug naar opdrachten uitvoeren