Schrijven van juridische content

Beonder publiceert met enige regelmatig juridische content. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor kunnen we onszelf en gebruikers van het systeem beschermen. Voor het schrijven van juridische content schakelen we meestal een jurist in. Het team van Beonder biedt dan de nodige ondersteuning. Hieronder hebben we een overzicht gemaakt van alle soorten juridische content die we publiceren en welke regels en richtlijnen er gelden.

Waarmee houden we rekening?

De manier waarop we over juridische zaken schrijven wijkt af van andere soorten content. We gebruiken een meer formele stijl. Wel blijven we gebruik maken van de ‘je-vorm’. Een e-mail over de veiligheid van ons systeem moet vertrouwen wekken. Dat betekent echter niet dat juridische content moeilijk leesbaar moet zijn. We proberen juist de informatie op een aangename manier te presenteren, zodat de inhoud helder blijft voor onze lezers. Dat doen we onder andere door jargon te vermijden en zo transparant mogelijk te zijn. Hierdoor krijgen alle gebruikers inzicht in de overeenkomst die zij sluiten met Beonder.

Hieronder staan onze doelen die we nastreven tijdens het schrijven van juridische content:

 • nauwkeurigheid: Het is belangrijk dat we de juiste informatie presenteren aan onze lezers.
 • Duidelijkheid: We proberen juridische jargon te vermijden en voorkomen overdreven formele zinnen. Zo is de inhoud begrijpbaar voor alle lezers.
 • Kort en bondig: We houden de inhoud zo kort mogelijk, omdat mensen vaak weinig tijd hebben om juridische documenten te lezen.

Soorten juridische content

We publiceren verschillende soorten juridische documenten, ieder met hun eigen schrijfprocessen en doelen:

Openbare juridische documenten

 • Privacybeleid
 • Gebruiksvoorwaarden (terms of use)

Onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid zijn van toepassing voor iedereen die zich aanmeldt binnen ons systeem. Nieuwe gebruikers moeten daarom eerst akkoord gaan met deze voorwaarden.

Alle openbare juridische documenten en eventuele verwijzingen in die documenten worden gecontroleerd door een jurist. Wanneer we juridische documenten bijwerken of publiceren, stellen we al onze gebruikers op de hoogte via een update. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om contact op te nemen voordat de nieuwe voorwaarden van kracht zijn.

Artikelen over juridische onderwerpen

Om bijvoorbeeld aan de AVG te kunnen voldoen moeten we met enige regelmaat updates doorvoeren binnen ons systeem. Over deze updates schrijven we technische artikelen waarin we uitleggen hoe het systeem de nodige veiligheid biedt aan end-users. Voorbeelden:

 • Anti-spamwetgeving
 • Opslaan van persoonlijke gegevens
 • Nieuwe updates om ons systeem veiliger te maken (bijvoorbeeld encryptie)

Vragen over juridische zaken

Het kan voorkomen dat een gebruiker een juridische vraag heeft. Bijvoorbeeld: ‘Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?’. Om hier antwoord op te geven kunnen we een jurist inschakelen voor hulp. Hierdoor geven wij altijd een correct antwoord aan een gebruiker.

Publieke communicatie

Er zijn situaties waarin we berichten moeten publiceren over beveiliging, privacy en andere juridische zaken. Dat doen we meestal in de vorm van een e-mailbericht. Via een blogpost kunnen we dieper ingaan op het onderwerp. De blogpost wordt in de e-mail onder de aandacht gebracht via een link. Indien nodig laten we de documenten controleren door een jurist.

Richtlijnen

Tijdens het schrijven van juridische content volgen we de Regels voor een consistente schrijfstijl. Daarnaast hebben we een aantal regels en richtlijnen opgesteld:

 • Benoem eerst alle feiten. Bijvoorbeeld: Vanaf 25 mei is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, die organisaties wettelijk verplicht om zorgvuldiger om te gaan met persoonsgegevens. Dat betekent dat Beonder een aantal wijzigingen…. etc.
 • Gebruik duidelijke taal. De toon is iets formeler, maar lezers moeten de inhoud goed kunnen begrijpen.
 • We proberen zoveel mogelijk juridische jargon te vermijden.
 • maak gebruik van korte zinnen en alinea’s. Hierdoor blijft de inhoud overzichtelijk en begrijpbaar.
 • Maak eventueel gebruik van iconen/afbeeldingen om de inhoud te verduidelijken. Zie Flat en Material Design van Google.
 • Verwijs door naar de juiste documenten. Bijvoorbeeld: algemene voorwaarden en privacybeleid.