Bereikbaarheid van content

We proberen altijd om onze content toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit kunnen we realiseren door content op een slimme manier te plaatsen en te bepalen hoe lezers door een pagina geleid worden. Daarnaast distribueren we onze content via verschillende kanalen, zodat wee een groter publiek bereiken. Dit zorgt weer voor meer traffic naar onze websites en landingpages. 

Tijdens het schrijven van verschillende teksten houden we rekening met de volgende punten:

  • Zou deze taal logisch zijn voor iemand die niet bekend is met onze software?
  • Kunnen lezers het document snel scannen en is het materiaal begrijpbaar?
  • Is de opmaak overzichtelijk en gestructureerd?
  • Is de content toegankelijk op mobiele apparaten?

Richtlijnen

Vermijd instructies

Tijdens het schrijven van teksten vermijden we instructies voor het ondernemen van verschillende stappen/acties. Hierdoor blijft de tekst leesbaar en toegankelijk voor mobiele gebruikers. Voorbeeld:

Goed: Bekijk alle stappen in ons helpcentrum

Fout: Navigeer via de sidebar naar ons helpcentrum en bekijk alle stappen

 

Headers

De headers moeten logisch opeenvolgend zijn. We slaan nooit een headerniveau over voor styling-redenen. De paginatitel is altijd  H1, secties die weer daaronder verschijnen zijn H2.

Belangrijkste informatie bovenaan

Plaats altijd de belangrijkste informatie bovenaan, dit is vooral belangrijk tijdens het schrijven van web-teksten. Gebruik duidelijke koppen zodat lezers de tekst kunnen scannen en selectief informatie tot zich kunnen nemen.

Lijsten

We maken gebruik van lijsten om snel inzicht te geven in opsommingen, opties en stappen.

Beschrijvende links

Hyperlinks moeten altijd informatie bevatten over de bijbehorende actie. Probeer ‘klik hier’ of ‘meer informatie’ te vermijden. Maak gebruik van beschrijvende links. Voorbeeld:

Goed: Bekijk alle rollen en rechten in het helpcentrum voor meer informatie.

Fout: Klik hier om alle rollen en rechten te bekijken in het helpcentrum.

 

Gebruik duidelijke taal

Schrijf korte zinnen en gebruik bekende woorden. Vermijd jargon. Voor bepaalde begrippen en woorden gebruiken we afkortingen. Bij de eerste referentie schrijven we het begrip altijd voluit, zodat de gebruiker weet wat we bedoelen.

Gebruik alt-teksten

Bij afbeeldingen maken we gebruik van de alt-tekst. Dit is belangrijk om de content toegankelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk om hoger in de zoekresultaten te komen van Google.

Verschillende alt-teksten die gebruikt kunnen worden:

  • Een creatieve foto die een verhaal ondersteunt: Beschrijf de afbeelding in detail in een korte bijschrift.
  • Als de afbeelding een specifieke functie laat zien (bijvoorbeeld in het helpcentrum): Beschrijf specifiek de functie die de afbeelding laat zien.
  • Als we een diagram of grafiek plaatsen: neem de gegevens over in de alt-tekst.

Ondertiteling voor video’s

Het kan voorkomen dat het team van Beonder video’s wil inzetten voor verschillende doeleinden. Indien nodig zorgen we ervoor dat de juiste ondertiteling of transcripten aanwezig zijn.

Rekening houden met visuele elementen

Tijdens het creëren van nieuwe content zorgen we voor een hoog contrast tussen lettertype en achtergrondkleuren. Dat geldt eveneens voor afbeeldingen.