Forse toename van aantal branden met zonnepanelen

10 januari / Nieuws

De afgelopen jaren is het aantal zonnepaneelinstallaties flink toegenomen. Dit komt vooral doordat de prijzen dalen en mensen bewuster omgaan met energie. Daarnaast kunnen bedrijven profiteren van een aantrekkelijke subsidieregeling. Waar veel bedrijven en particulieren zich echter niet bewust van zijn, is dat zonnepanelen een groot risico kunnen vormen voor de brandveiligheid. Afgelopen jaar meldde RTL Nieuws dat het aantal branden met zonnepanelen fors is gestegen, vooral door slecht installatiewerk. Volgens experts is de situatie ernstig. Zij benadrukken dat er nu maatregelen getroffen moeten worden om toekomstige branden te voorkomen.

Slechte installatie

In Nederland zijn in 2017 drie miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, een toename van zestig procent ten opzichte van 2016. Als bedrijf of particulier ga je ervan uit dat het installatiebedrijf gecertificeerd is en daarmee voldoende kennis in huis heeft om de panelen volgens alle voorschriften te installeren. Helaas blijkt dit in de praktijk vaak niet het geval te zijn, waardoor veel bedrijven en particulieren onnodig veel risico lopen. De cijfers liegen er dan ook niet om. In 2018 zijn er tot september 21 branden gemeld met zonnepaneelinstallaties. Een veel voorkomende fout die inspecteurs tegenkomen is dat kabels niet in kabelgoten liggen, maar los op het dak en langs scherpe gebouwdelen het gebouw in gaan. Dit is in meer dan 50% van alle installaties het geval.

Geen controle

Zonnepanelen moeten voldoen aan de bouw- en installatieregels die het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) voorschrijft. Veel installatiebedrijven leven deze regels echter niet na en ze worden in de praktijk hier ook weinig op gecontroleerd. Het gevolg daarvan is dat een groot deel van alle zonnepaneelinstallaties op dit moment een direct gevaar vormen voor de brandveiligheid. 

Indaksysteem

Uit het artikel van RTL nieuws blijkt dat niet één merk of type zonnepaneel aan te duiden is als brandgevaarlijk. Wel wijzen experts op het nieuwe indaksysteem dat vooral veel in de brand vloog afgelopen zomer. Het indaksysteem fungeert zowel als zonnepaneel en dakbedekking, waardoor geen dakpannen nodig zijn. Een veelvoorkomend probleem hierbij is dat de panelen vaak te dicht op de brandbare dakisolatie liggen. De hitte achter een paneel kan oplopen tot wel 120 ℃, waardoor het isolatiemateriaal gemakkelijk vlam vat. Ook het hout achter het paneel kan voor problemen zorgen. Na een langdurige blootstelling aan een te hoge temperatuur wordt het hout namelijk dermate droog dat het bij een relatief lage temperatuur spontaan kan ontbranden. Dit proces wordt ook wel pyrolyse genoemd. Ter voorkoming van deze risico’s is een vrije ruimte van zeker tien centimeter gewenst tussen het paneel en het dak. In werkelijkheid bedraagt deze ruimte veelal slechts enkele centimeters, mede doordat leveranciers geen informatie verstrekken over de benodigde afstand.

Hoe voorkom je risico’s?

Heb je zelf ook zonnepanelen of wil je deze laten installeren? Om er zeker van te kunnen zijn dat je aan alle veiligheidseisen voldoet vroegen we aan Jurjen Burghgraef – risico-expert bij Burghgraef van Tiel – wat de belangrijkste aandachtspunten zijn. Burggraef van Tiel voert onafhankelijke risico-inspecties uit voor verzekeraars, assurantiemakelaars, assurantieadviseurs en bedrijven. Zij hanteren de volgende checklist tijdens het uitvoeren van een inspectie:

  • Leg de kabels in een kabelgoot;

  • Zorg ervoor dat ter plaatse van doorvoeren kabelbeschermers worden gebruikt;

  • Plaats omvormers in een schone omgeving, zonder stof, op een onbrandbare ondergrond;

  • Hang rookmelders op, ter plaatse van de omvormers;

  • Bij voorkeur omvormers gebruiken die voorzien zijn van vlamboogdetectie;

  • Maak geen gebruik van indaksystemen;

  • Zorg ervoor dat de extra belasting van de panelen, ophangconstructie en de ballast, is berekend in een constructieberekening van de draagconstructie van het dak. Dit is zeker het geval bij platte daken;

  • Leg geen panelen aan de rand van een dak (vanwege het stormrisico); Zorg ervoor dat de panelen regelmatig schoon worden gemaakt;

  • Laat een derde de eind oplevering uitvoeren.

Rapportagesoftware

Voor het vastleggen van risico’s maken veel bedrijven gebruik van de rapportagetool Beonder Forms. Dankzij een uitgebreide database met vraagstructuren, rapport- en adviesteksten zijn we in staat om het rapportageproces volledig te automatiseren. Binnen Forms kun je eenvoudig vraagstructuren toevoegen en aanpassen, waardoor de software breed inzetbaar is binnen verschillende branches.

Blijf op de hoogte door ons te volgen op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer blog berichten