Betrouwbare taxatierapporten genereren in Beonder Forms

19 juni / Projecten

Taxaties met Beonder Forms

Financiële instellingen zoals hypotheekverstrekkers, verzekeraars, assurantiekantoren en makelaars laten regelmatig taxaties uitvoeren om de waarde van woningen en (bedrijfs)panden in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat ze voldoende grip hebben op het rapportageproces. Om ervoor te zorgen dat gegevens eenduidig en betrouwbaar worden vastgelegd, kunnen taxateurs gebruik maken van de rapportagetool Beonder Forms. In Forms voeren ze aan de hand van hun eigen vastgelegde vraagstructuur taxaties uit en genereren ze op locatie rapportages. 

Het belang van betrouwbare taxaties

Het uitvoeren van goede taxaties is belangrijk voor de financiële stabiliteit. Door gegevens eenduidig vast te leggen kunnen risico’s zoals overcreditering voor hypotheekverstrekkers en consumenten voorkomen worden. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) stelt om die reden ook hoge eisen aan de taxatierapporten. Dit vraagt om veel expertise van taxateurs, maar ook om een betrouwbare methode waarmee gegevens in kaart gebracht kunnen worden.

Kwaliteit taxatierapporten in gevaar

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de prijs van taxaties te verlagen omdat ze niet betrouwbaar zouden zijn. In het artikel ‘Lagere kosten taxatierapporten brengen kwaliteit in gevaar’ van het NVM geeft Ger Jaarsma – NVM-voorzitter – aan dat het taxeren geen exacte wetenschap is en dat rapporten vaak ter discussie worden gesteld. “Van essentieel belang voor de kwaliteit van een taxatie is daarom een goede inhoudelijke onderbouwing van de getaxeerde waarde. Binnen de NVM worden belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van deze onderbouwing steeds verder te verbeteren. Ook de AFM en DNB dringen hier op aan.”

“Binnen de NVM worden belangrijke stappen gezet om de kwaliteit van deze onderbouwing steeds verder te verbeteren. Ook de AFM en DNB dringen hier op aan.”

In Beonder Forms zien wij dat het taxatieproces wordt verbeterd wanneer taxateurs kennis delen en samenwerken aan gestandaardiseerde vragenlijsten. Met deze vragenlijsten – waaraan scores, rapport- en adviesteksten zijn gekoppeld – kunnen ze op locatie betrouwbare rapportages genereren. Tijdens het taxeren neemt het systeem op basis van de ingevulde vragen automatisch de juiste informatie en waarden over in het rapport. De uitkomsten kunnen per rapportage verschillen, maar de opbouw en uitgangspunten van de documenten zijn altijd hetzelfde.

Welke gegevens worden in kaart gebracht?

Om een goede taxatie uit te voeren, worden verschillende gegevens uitvoerig in kaart gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de staat van onderhoud van de woning/het pand en de installaties, de bouwkundige kwaliteit, maar ook zaken zoals het niveau van afwerking, de ligging en of er eventueel beperkte zakelijke rechten gelden. Door deze gegevens vast te leggen wordt een woning of pand goed op waarde geschat en zijn consumenten nooit onder- of oververzekerd.

Hoe werkt het in Beonder Forms?

Via het beheer van Forms kun je zelf je eigen formulieren toevoegen. Per antwoord bepaal je welke vervolgvragen gesteld worden en welke scores, rapport- en adviesteksten worden geactiveerd. Doordat de tool af te stemmen is op iedere situatie, kan deze in vrijwel iedere branche toegepast worden. Naast het uitvoeren van taxaties wordt Forms bijvoorbeeld ook gebruikt voor risk management, audits, assessments, zelfevaluaties en ISO-normeringen. Hieronder laten we ter illustratie een vragenset in Forms zien die gebruikt kan worden om de actuele waarde van een woning of bedrijfspand vast te stellen:

Beonder Partners

Om in de vraag van verschillende klanten te kunnen voorzien, werkt Beonder samen met Partners. Partners hebben specifieke kennis binnen hun branche en zetten een eigen product in de markt dat draait op een cloud platform van Beonder. Ben je gespecialiseerd in het uitvoeren van taxaties of heb je expertise binnen een andere branche? Kijk dan eens wat ons partnerprogramma voor jouw bedrijf kan betekenen.

Beonder Partners

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelen binnen onze organisatie? Volg ons dan op social media en bekijk alle artikelen die we plaatsen op onze blogpagina.

Bron: NVM – Lagere kosten taxatierapporten brengen kwaliteit in gevaar

Meer blog berichten