Succesverhaal

Hoe de gemeente Apeldoorn Beonder Forms gebruikt om horecaondernemingen te verduurzamen

Stichting Energieke Regio is er voor iedereen die zijn gebouw wil verduurzamen. Binnen de gemeente Apeldoorn werken de energie-adviseurs tijdens intakegesprekken met de rapportagetool Beonder Forms. Met Forms kunnen ze de vragensets digitaal invullen en alle gegevens gestructureerd vastleggen in een automatisch gegenereerd rapport. 

Profiel Stichting Energieke Regio 

  • Helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, particuliere huiseigenaren en coöperatieve initiatieven met het verduurzamen van hun gebouwen. Daarbij worden maatschappelijke-, financiële- en comfortaspecten betrokken. 

Doel

  • Meer bewustwording creëren
  • De onbekendheid met financiële voordelen van verduurzaming wegnemen

Aanpak binnen Apeldoorn

  • Uniform rapporteren via een standaard vraagstructuur 
  • Automatische rapportages genereren 

Resultaat

  • Beter inzicht in trends en ontwikkelingen
  • De ondernemer weet waar kansen liggen op het gebied van verduurzaming
  • Inzicht in het rendement wanneer energiebesparende maatregelen getroffen worden

Onlangs spraken we met Wietse Venema – Regioregisseur bij Stichting Energieke Regio Noord Oost – over zijn ervaringen met Beonder Forms. Energieke Regio Noord Oost voert in opdracht van Energiek Apeldoorn intakegesprekken met horecabedrijven die hun pand willen verduurzamen. Aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst kunnen ze alle gespreksverslagen uitwerken.

Ontstaan van Energieke Regio Noord Oost

Wietse heeft altijd al een passie gehad voor vraagstukken rondom circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom heeft hij samen met zijn broer vanuit hun bedrijf MijnMVO.nl het programma van Energieke Regio uitgerold in Noord Oost Nederland. Wietse vertelt meer over de totstandkoming van het project: “Stichting Energieke Regio is vanuit Zuid-Holland opgezet. Omdat wij vanuit ons bedrijf een goede backoffice hebben en veel cursussen organiseren, konden we de regie over Noord Oost Nederland naar ons toetrekken. In samenwerking met de Rabobank organiseren we nu in Gelderland, Friesland, Groningen en  Drenthe informatiebijeenkomsten waarin we ondernemers adviseren over duurzame oplossingen. Sinds kort voeren we dus ook voor de gemeente Apeldoorn intakegesprekken met horecaondernemingen.”

Samenwerking Energiek Apeldoorn en Energieke Regio

Energiek Apeldoorn is een initiatief dat gestart is om bewoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn te adviseren over het opwekken en besparen van energie. Voor de energiescan bij bewoners kozen ze al eerder om met Beonder Forms te werken. Na de succesvolle implementatie hiervan is er nu ook een scan ontwikkeld voor horecabedrijven. “We zijn nu net gestart met het project, ik heb inmiddels de eerste vijf intakegesprekken afgerond. Voor de komende twee weken staan er alweer zeventien gesprekken ingepland”, zegt Wietse.

Intakegesprek horeca in Beonder Forms

Gespreksverslag binnen Beonder Forms

Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer

Wietse geeft aan dat ondernemers veel behoefte hebben aan expertise op het gebied van energiebesparing: “Het allerbelangrijkste voor ons is dat we bewustwording creëren bij de ondernemer. Veel ondernemers willen namelijk graag verduurzamen, maar weten simpelweg niet waar ze moeten beginnen. Er zijn verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Bovendien moeten ze rekening houden met wettelijke eisen, waardoor ze vaak door de bomen het bos niet meer zien. Door het intakegesprek krijgen ze nu een goed beeld van alle mogelijkheden en kunnen ze vervolgstappen gaan zetten. Met deze aanpak brengen we verduurzaming dus echt op gang.”

Wietse Venema voert intakegesprek met ondernemer in Apeldoorn

Wietse Venema tijdens een intakegesprek met een ondernemer in Apeldoorn

Beter inzicht in trends en ontwikkelingen

Met behulp van Beonder Forms staat er na het intakegesprek meteen een automatisch gegenereerd rapport klaar waarin is vastgelegd waar het horecabedrijf op dit moment staat, welke wensen er zijn en welke vervolgstappen gezet kunnen worden. Door centraal gegevens in kaart te brengen krijgt de gemeente bovendien inzicht in belangrijke trends en ontwikkelingen. Wietse: “Met Beonder Forms kun je gebruik maken van verschillende zoektermen en heel gericht zoeken naar data. Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om aan te duiden hoeveel gebouwen er op dit moment nog zijn met enkel glas. In een later stadium zou de gemeente het systeem nog kunnen gebruiken om een impactmeting te doen.”

Met Beonder Forms kun je gebruik maken van verschillende zoektermen en heel gericht zoeken naar data. Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om aan te duiden hoeveel gebouwen er op dit moment nog zijn met enkel glas” – Wietse Venema – regioregisseur bij Stichting Energieke Regio Noord Oost

 

Goede aansluiting met Beonder 

Beonder biedt haar services aan als SaaS (Software as a Service). Sander Lubberhuizen – bedrijfsleider bij Energiek Apeldoorn – gaf al eerder bij ons aan dat dit doorslaggevend was in de keuze voor Beonder: “Met Forms betalen we alleen naar gebruik en zitten we niet vast aan hoge jaarlijkse licentiekosten. Dit ‘pay-per-use’ principe past perfect binnen een circulaire bedrijfsstrategie.” Beonder heeft ook een supportteam dat volledige ondersteuning biedt tijdens het gebruik van de software. Wietse: “Binnen het systeem kan ik gebruik maken van de feedbackknop wanneer ik ergens tegenaan loop. Nadat ik een melding heb verstuurd wordt er altijd snel gereageerd, wat prettig is.”

Toekomst

Wietse geeft aan dat het project in de toekomst ook eventueel nog in andere gemeenten uitgerold kan worden: “Wanneer we aan tafel zitten bij andere gemeenten kunnen we laten zien op welke manier we de intakegesprekken hebben uitgevoerd in Apeldoorn. Dit biedt ook weer mogelijkheden voor Beonder. Wat ik op dit moment in ieder geval belangrijk vind, is dat bedrijven nu actie gaan ondernemen door te investeren in duurzame oplossingen.”

Meer blog berichten