Belangrijkste wijzigingen in de VRKI 2.0 2019

14 februari / Nieuws

Inbraakrisico woningen, inbreker forceert deur

Tijdens de update cursus VRKI van SOBA is Herman Klein Velderman – Risk Engineer en Managing Director bij Beonder – op de hoogte gebracht van de geactualiseerde VRKI 2.0 (Verbeterde Risicoklassenindeling). Het instrument wordt door bouwkundige en elektronische inspecteurs ingezet om het inbraakrisico van woningen en bedrijfsgebouwen vast te leggen. Een belangrijke nieuwe maatregel van de VRKI 2.0 is het verplichte intakeformulier, dat het beveiligingsbedrijf samen met de klant invult. Smart Loss Control – onderdeel van Beonder – brengt binnenkort een online versie van het intakeformulier uit. Hier kun je als professional kosteloos gebruik van maken. In dit artikel brengen we je verder op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen in de VRKI 2.0.

Overgangsregeling

De VRKI is een belangrijk instrument voor inspecteurs om inbraakrisico’s vast te leggen en passende beveiligingsmaatregelen te kiezen. Omdat er steeds meer nieuwe technieken ontwikkeld worden zijn de mogelijkheden voor bijvoorbeeld alarminstallaties en cameratoezicht toegenomen. De geoptimaliseerde VRKI 2.0 sluit nu aan bij de meest recente ontwikkelingen in de markt. In 2018 werd al eerder een nieuwe versie uitgebracht, maar de aanpassingen hierin waren nog niet toereikend genoeg. Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontving daarom vanuit de markt veel suggesties ter verbetering. Deze suggesties zijn geïnventariseerd en nu verwerkt in de nieuwe 2.0 versie. De oude versies van de VRKI mogen nog tot 1 april 2019 gebruikt worden. Na 1 april is alleen de VRKI 2.0 2019 toegestaan.

Wat is nieuw?

De nieuwe VRKI wijkt in essentie niet af van de voorgaande versies, het principe van risico-inschaling op basis van attractiviteit en waarde is ongewijzigd. Wel is er het een en ander veranderd op het gebied van de risicoklassen. In de nieuwe 2.0 versie zijn de risicoklassen 3* en 4* voor bedrijven niet meer van toepassing. Daarnaast is de indeling van de beveiligingsmaatregelen gewijzigd. Compartimenterende en meeneembeperekende maatregelen worden nu bijvoorbeeld apart genoemd. Ten aanzien van alarmering is er een nieuwe indeling (AT1 t/m AT4) van toepassing. Voor alle wijzigingen verwijzen we je door naar de samenvattingen van de VRKI 2017 en de VRKI 2019.

Gratis online intakeformulier VRKI 2.0

Het nieuwe intakeformulier van de VRKI 2.0 2019 is een verplicht onderdeel. De inhoud hiervan is vastgelegd, maar de opmaak is vrij. Met behulp van Beonder Forms hebben we daarom het formulier gedigitaliseerd. Aan de hand van een vaste vraagstructuur doorloop je nu alle stappen om de risico-inschaling te bepalen. Alle informatie wordt automatisch op een overzichtelijke manier vastgelegd in één document. Het voordeel? Je hoeft het formulier niet handmatig in te vullen, waardoor je veel tijd bespaart. Daarnaast minimaliseer je de kans op fouten door gegevens digitaal te verwerken en op te slaan. Het online formulier wordt binnenkort gepubliceerd via de website van Smart Loss Control. Wil je hier gebruik van maken? Blijf dan op de hoogte door ons te volgen op social media.

Over Herman Klein Velderman

Herman heeft als Risk Engineer veel kennis opgedaan binnen de verzekeringsbranche. Via Smart Loss Control voert hij in opdracht van verzekeraars, assurantiemakelaars en bedrijven onafhankelijke risico-inspecties uit. Ook adviseert hij bij nieuw- en verbouw en stelt beveiligingsplannen op voor klanten. Door cursussen te volgen blijft Herman op hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van risico-inspecties en schadepreventie.

Meer inspiratie?

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, tips & tricks en ontwikkelingen binnen onze organisatie? Volg ons dan op FacebookLinkedIn en Twitter.

Meer blog berichten