Hoe verzekeraars met de PDCA-cyclus bijdragen aan veiligere panden

2 mei / Product features

Hoe verzekeraars met de PDCA-cyclus bijdragen aan veiligere panden

Met onze rapportagetool Beonder Forms kunnen bedrijven eenvoudig inspecties uitvoeren en beheersmaatregelen vastleggen. De software wordt door verzekeraars gebruikt om via de principes van de PDCA-cyclus inbraak- en brandrisico’s in (bedrijfs)panden te inventariseren. Doordat ze precies weten welke invloed alle maatregelen hebben op de veiligheid van het pand, kunnen ze polissen tegen scherpe tarieven aanbieden. Bovendien zorgt een compleet beeld van alle operationele risico’s ervoor dat panden veel veiliger worden, en daarmee is dus ook de veiligheid van mensen beter gewaarborgd. Binnen Beonder vinden we het belangrijk dat we – door slim om te gaan met data – hieraan een bijdrage kunnen leveren.

PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus geeft het principe weer van continue verbetering en wordt gevormd door de volgende activiteiten: Plan, Do, Check en Act. Door de activiteiten systematisch te doorlopen blijft kwaliteitsverbetering een terugkerend proces. Hieronder laten we zien hoe verzekeraars binnen Forms de vier activiteiten uitvoeren:

Plan: Allereerst wordt vastgelegd aan welke eisen verzekerden moeten voldoen. In Beonder Forms richten verzekeraars een database in met vraagstructuren, rekenbladen, rapport- en adviesteksten. Hierdoor kunnen de risk engineers risico-analyses uitvoeren en uniforme rapportages genereren.

Do: Wanneer de vraagstructuur is vastgelegd, kan de risk engineer op locatie de risico-analyse invullen en de huidige situatie vastleggen. Op basis van de geselecteerde antwoorden worden automatisch actiepunten en maatregelen geactiveerd. De risk engineer stelt deze verder in en vult ze aan. Het systeem legt vervolgens alle resultaten vast in het rapport en maakt deze inzichtelijk op het dashboard. Nadat de risico-analyse is afgerond, kan de risk engineer een verwachte situatie bepalen. Tijdens deze stap wordt een realistisch beeld geschetst van de maatregelen die de verzekerde kan uitvoeren en welke voldoende effect hebben om de eindscore van de verzekerde te verbeteren. Bij iedere verzekerde worden voor alle onderdelen scores vastgelegd, die weer gebruik kunnen worden voor het opstellen van een polis.

Check: De derde stap bestaat uit het meten van de resultaten. Verzekeraars doen dit door te controleren of alle actiepunten en maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of deze bijgesteld moeten worden.

Act: Op basis van de resultaten worden de vraagstructuren, actiepunten en maatregelen bijgesteld. Hierna begint weer de Plan-fase. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de risicoanalyses continu bijgesteld kunnen worden en dat de kwaliteit naar een steeds hoger plan wordt getild.

Uniform rapporteren

Het uitvoeren van risico-inspecties wordt door verzekeraars veel uitbesteed aan inspectiebureaus en intermediairs. Doordat alle partijen gebruik maken van één systeem, kunnen ze de vraagstructuren, rapport- en adviesteksten vooraf definiëren en de uniformiteit en betrouwbaarheid van alle rapportages beter waarborgen. Bovendien kunnen ze op deze manier gegevens gemakkelijker ophalen en delen. Lees meer over de voordelen van uniform rapporten.

Meer inspiratie?

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, tips & tricks en ontwikkelingen binnen onze organisatie? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer blog berichten