Meer controle nodig om stalbranden te voorkomen

30 januari / Nieuws

Onlangs meldde het AD dat vorig jaar, ondanks extra veiligheidsmaatregelen, zo’n 122.000 dieren zijn omgekomen bij 23 stalbranden. Vooral in pluimveestallen vonden veel branden plaats, waardoor ongeveer 114.000 kippen om het leven kwamen. Daarnaast vonden zo’n 6.500 varkens en 800 runderen de dood door brand. De branden werden vooral veroorzaakt door problemen met elektrische installaties. De schokkende cijfers laten zien dat brandrisico’s bij veestallen onvoldoende worden geïnventariseerd, waardoor de veiligheid van dieren niet gewaarborgd kan worden. 

Maatregelen leiden niet tot minder stalbranden

Om toekomstige stalbranden te voorkomen presenteerden de Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, LTO Nederland en Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) een aantal jaar terug het Actieplan Stalbranden 2012-2016. In deze periode zijn de wettelijke eisen voor nieuwbouw en verbouw van stallen aangescherpt en is er meer bewustwording gecreëerd over brandveiligheid onder veehouders. Ook het onderzoek naar de oorzaken van stalbranden werd verbeterd. In het actieplan waren hoofdzakelijk acties opgenomen voor nieuwe stallen, waardoor de maatregelen niet geleid hebben tot minder branden. In het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 ligt daarom nu de focus op het veilig maken van bestaande stallen.

Periodiek keuren

Een belangrijke nieuwe maatregel in het actieplan is het periodiek keuren van stallen voor kalveren, varkens en kippen. In de veehouderij worden private kwaliteitssysteem gebruikt, waarin nu ook (agro-)elektrakeuringen zijn opgenomen. Ook wordt er onderzoek gedaan om te kijken welke maatregelen nog meer genomen moeten worden om de kans op brand zo klein mogelijk te maken.

Duizenden bedrijven veilig bevonden

Het afgelopen jaar heeft het ministerie van Landbouw en LTO Nederland veel gedaan om stallen brandveilig te maken. Inmiddels is de verplichte elektrakeuring bij duizenden bedrijven uitgevoerd en zijn ze veilig bevonden. Daarnaast maken de POV, Dierenbescherming, brandweer, ministerie en verzekeraars zich sterk om bestaande stallen uit te rusten met detectiesystemen, zodat een brand snel opgemerkt wordt. De komende jaren moeten alle stallen gekeurd worden op brandveiligheid.

Het belang van risicomanagement

Veel bedrijven zijn in de veronderstelling dat ze voldoende maatregelen genomen hebben om brandschade te voorkomen. In de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn, waardoor jaarlijks veel bedrijven getroffen worden door brand. In het geval van een stalbrand is dit extra schrijnend, omdat er vaak veel dieren om het leven komen. Goed risicomanagement gaat verder dan het afsluiten van een verzekering en het voldoen aan wet- en regelgeving. Door een effectief plan op te stellen en gebruik te maken van een risicomanagementsysteem krijgen bedrijven op een gestructureerde manier inzicht in risico’s. In het artikel Brandveiligheid | Hoe brandveilig is jouw onderneming? vertellen we meer over het belang van brandveilig ondernemen.

Bronnen: LTO en AD

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, tips & tricks en ontwikkelingen binnen onze organisatie? Volg ons dan op FacebookLinkedIn en Twitter.

Meer blog berichten