Belangrijke stappen in risicomanagement

6 februari / Tips & tricks

Persoon die een risicoanalyse bekijkt

Hoe zorgen we ervoor dat we alle risico’s in kaart brengen en hoe kunnen we inschatten welke bedreigend zijn voor onze bedrijfsvoering? Dat zijn vragen waarmee organisaties zich dagelijks bezighouden. Een goed risicobeleid dat bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie is daarom van essentieel belang. In dit artikel vertellen we hoe een effectief risicomanagement systeem tot stand komt en hoe jouw organisatie en medewerkers hiervan kunnen profiteren.

Wat is risicomanagement?

Binnen de meeste grote organisaties heeft risicomanagement inmiddels een vaste plek ingenomen in het beleid. Risicomanagement is een continu proces waarin risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst worden. Door adequaat te anticiperen op risico’s voorkom je eventuele gevolgen en zorg je ervoor dat de continuïteit van je bedrijf gewaarborgd blijft. Daarnaast brengt een effectief risicomanagementsysteem ook nieuwe kansen aan het licht die je kunt meenemen in strategische en tactische bedrijfsprocessen.

Soorten risico’s

Alle ondernemingen lopen risico’s. Deze risico’s kunnen optreden door het falen van mensen en systemen of door externe gebeurtenissen. Denk bijvoorbeeld aan het vertrek van medewerkers, een bedrijfsongeval, storingen, brandschade of noodweer. Een goede beheersing van dergelijke operationele risico’s levert concurrentievoordeel op en zorgt voor een betere reputatie.

Risicomanagement is geen doel

Veel organisaties willen aantonen dat ze aan risicomanagement doen, waardoor de focus vaak ligt op het in orde brengen van dossiers, protocollen en regels. Dit hoeft echter niet altijd te leiden tot een hogere kwaliteit. Door medewerkers af te rekenen op verschillende regels kan er bijvoorbeeld een angstcultuur ontstaan, wat juist een negatief effect heeft op je bedrijf. Het ontwikkelingen van een risicomanagementsysteem moet daarom niet gezien worden als een doel op zich, maar als een middel dat daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Belangrijk is dat risicomanagement breed gedragen wordt binnen de organisatie en dat alle lagen hierin een rol vervullen. Voor kwaliteitsmanagers is dit vaak een grote uitdaging.

Aanpak

  1. Leg bedrijfsdoelstellingen vast

Door bedrijfsdoelstellingen vast te leggen kun je bepalen hoe het risicomanagementsysteem hieraan een bijdrage kan leveren. Voorbeelden van doelstellingen zijn een hogere tevredenheid van medewerkers en klanten en het maximaliseren van de winst.

  1. Risico’s identificeren

Na het formuleren van doelstellingen bepaal je hoe je alle risico’s zo efficiënt mogelijk kunt vastleggen. Veel organisaties maken gebruik van software waarmee ze risico’s identificeren, beoordelen en beheersen. Door gebruik te maken van een online systeem zorg je ervoor dat je risico’s altijd via een standaard vraagstructuur inventariseert. Hierdoor waarborg je de kwaliteit en betrouwbaarheid van iedere analyse. 

  1. Risico’s beoordelen

De volgende stap is het beoordelen van risico’s. Hoe groot is de kans dat het risico optreedt en welke gevolgen brengt dit teweeg? Simpel voorbeeld: Door het grote aanbod binnen de branche is er een mogelijkheid dat een aantal klanten overstappen naar concurrenten. Dit wil je te allen tijde voorkomen. 

  1. Risico’s beheersen

De laatste stap binnen het risicomanagementsysteem is het vastleggen van beheersmaatregelen. Hoe zorg je ervoor dat de kans zo klein mogelijk is dat bepaalde risico’s optreden? Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om te investeren in een goede relatie met de klant door extra service te verlenen. Dit kan voor de klant doorslaggevend zijn om niet over te stappen naar de concurrent. Door gebruik te maken van risicomanagement software kun je actuele risico’s monitoren en bepalen welke acties uitgevoerd moeten worden om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken.

Wellicht ook interessant om te lezen: Rapporteren in de cloud

Meer inspiratie?

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, tips & tricks en ontwikkelingen binnen onze organisatie? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Meer blog berichten