Van losse bestanden naar een centraal platform

3 april / Tips & tricks

In de praktijk zien we dat steeds meer bedrijven gebruik maken van online software om assessments, risico-inspecties en data-analyses uit te voeren. Door gegevens centraal op te slaan is het namelijk veel makkelijker om trends inzichtelijk te maken en rapportages te genereren. Heeft jouw bedrijf nog moeite om overzicht te houden over alle gegevens die je vastlegt en wil je graag meer uit jouw data halen? Binnen Beonder helpen we bedrijven dagelijks om sneller te innoveren door hen op een slimme manier toegang te geven tot relevante data. In dit artikel vertellen we hoe je met een online softwaresysteem eenvoudiger trends ontdekt, meer winst behaalt en de tevredenheid van jouw medewerkers en klanten kunt verhogen.

Sneller informatie ophalen en delen

Een groot voordeel van een online software systeem is dat je sneller en eenvoudiger informatie uit kunt wisselen. Dit heeft niet alleen intern grote voordelen voor je medewerkers, maar ook voor derden zoals toezichthouders en accountants. Zij hebben er baat bij dat je je processen digitaliseert, zodat gegevens eenvoudig gedeeld kunnen worden en bereikbaar zijn. Door gebruik te maken van een online systeem is het bijvoorbeeld eenvoudiger om de jaarrekening op te stellen en deze te laten controleren door een accountant.

Effectief kwaliteitssysteem

Bedrijven stellen jaarlijks doelstellingen vast. Aan de hand van KPI’s is het management in staat om te toetsen of zij deze doelstellingen behalen en of ze deze moeten bijstellen. Een goede aanpak hierin vraagt om een kwaliteitssysteem waarin standaarden, procesbeschrijvingen en verbeterpunten zijn opgenomen. Door gebruik te maken van een digitaal platform kun je heel eenvoudig KPI’s vastleggen en monitoren.

Makkelijker samenwerken

Binnen Beonder merken we hoe belangrijk het is dat medewerkers samen aan data-analyses, rapportages, risico-inspecties en assessments kunnen werken. Met onze software zijn meerdere personen in staat om dezelfde gegevens en bestanden te bewerken. Alle wijzigingen worden automatisch opgeslagen en bijgehouden in revisies. Je kunt altijd de geschiedenis gebruiken om oude versies van hetzelfde document te bekijken.

Risicomanagement

Een online software systeem zorgt ervoor dat je makkelijker risico’s in kaart brengt en beheersmaatregelen vastlegt. Daarnaast ontdek je eenvoudig nieuwe trends doordat je altijd werkt via dezelfde procedures en kwaliteitsstandaarden. Wat we in de praktijk veel zien, is dat bedrijven het vooral belangrijk vinden dat ze het effect van alle beheersmaatregelen in kaart kunnen brengen. Daarom hebben we onze tools zo ingericht dat je op basis van actiepunten en beheersmaatregelen een verwachte situatie kunt schetsen. Hierdoor werk je gericht naar het gewenste resultaat en komen je klanten en medewerkers nooit voor verrassingen te staan.

Wellicht ook interessant om te lezen: Belangrijke stappen in risicomanagement

Meer inspiratie?

Wil je graag op de hoogte blijven van nieuws, tips & tricks en ontwikkelingen binnen onze organisatie? Volg ons dan op Facebook, LinkedIn en Twitter.

 

Meer blog berichten